Paleologu si Turcescu joaca intr-o piesa a lu’ Caragiale

[facebook_ilike]
Poate ca nu te-ai fi gandit vreodata ca ii vei vedea pe cei doi jucand teatru. Ei bine, joaca intr-o sceneta in emisiunea ”Pericol de explozie” la TVR2.
Acum ai ocazia cea mai buna sa ii vezi pe cei doi jucand. Theodor Paleologu este Farfuridi iar Robert Turcescu este Branzovenescu. Amandoi joaca in piesa „O scrisoare pierduta” de I. L. Caragiale, fragment care va fi difuzat in emisiunea ”Pericol de Explozie„ pe TVR 2 de la 13.35.

„Atat Paleologu cat si Turcescu au jucat fenomenal” a declarat Cristina Cioran, una dintre cele doua gazde ale emisiunii Pericol de Explozie. Paula Chirila, cealalta gazda, este si ea foarte incantata de prestatia celor doi. „Nu ma asteptam sa joace atat de bine teatru. Caragiale nu se joaca chiar asa de usor. Mai placut surprinsa decat atat, nici ca putea sa fiu”.
Pericol de Explozie, difuzata in fiecare duminica la ora 13.35 la TVR 2, este ce mai noua emisiune de divertisment care trateaza umorul cu seriozitate si seriozitatea cu umor. Paula Chirila si Cristina Cioran, doua blonde puse pe rele, realizeaza acest show vesel, cu oameni frumosi si cu umor, pentru oameni simpatici care vor sa se bucure de un program de calitate.
Nu am gasit decat o poza in care sunt si eu 🙁
paula chirila, cristina cioran

1 Comment
  1. COMUNICAT Asocia?iile de lupt?torilor r?ni?i, invalizi ?i urma?ii celor dedcea?i een Revolu?ia din Decembrie ‘89, reprezentat? prin pre?edinte Maxim Dorin, presedinte Popa Dorin, ave2nd sediul een Bucure?ti, str. Anghel Salygni, nr. 6-8, sect.5, Prim?ria Capitalei, cam. 48, formuleaz? prezentulPrin care solicit?m repingera proiectului de modificare a legii 341/2004, Proiect de Lege pentru modificarea ?i completarea Legii recuno?tin?ei fa?? de eroii-martiri ?i lupt?torii care au contribuit la victoria Revolu?iei rome2ne din decembrie 1989, precum ?i fa?? de persoanele care ?i au jertfit via?a sau au avut de suferit een urma revoltei muncitore?ti anticomuniste de la Bra?ov din noiembrie 1987, nr.341/2004, aflat pe ordinea de zi din data de 20.02.2012, inrucat proiectul supus dezbaterii este un proiect care nu are nici o legatura cu interesele revolutionarilor si precizam ca asociatiile care sunt alcatuite din lupt?torilor r?ni?i, invalizi ?i urma?ii celor dedcea?i een Revolu?ia din Decembrie ’89 , precum si asociatiile in care exista adevaratii luptatori remarcati care au participat la victoria Revolu?iei din Decembrie 89 nu au fost consultati, cum dealtfel, au fost exclusi de le la orice consultari de catre SSPR. Nu putem tolera ca dup? 20 de ani de la declan?area unei lupte pentru eenl?turarea abuzurilor comuniste s? r?me2nem indiferen?i la abuzurile unui cet??ean care consider? institu?ia S.S.P.R. ca fiind o societate care s? func?ioneze pe banii statului een interesul s?u personal si care trage sfori in Parlamentul Romaniei pentru a-si promova propriile interes. Din analiza , PLx 762/2011 Propunere legislativ? privind modificarea ?i completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoa?terii fa?? de eroii-martiri ?i lupt?torii care au contribuit la victoria Revolu?iei rome2ne din decembrie 1989, precum ?i fa?? de persoanele care ?i-au jertfit via?a sau au avut de suferit een urma revoltei muncitore?ti anticomuniste de la Bra?ov din noiembrie 1987 rezult? c? acest proiect de lege nu urmareste a se face curatenie in vederea inlaturarii falsilor revolutionari .De altfel domnul Costin George , care este cercetat de catre DNA Pitesti inDs. 8/P/2011, pentru organizarea unei retele de traficare de certificate de revolutionari, dupa ce a incercat de mai multe ori sa impiedice desfasurarea anchetei organizand manifestatii de protest in fata DNA Pitesti, acum incearca modificarea legii in interesul sau pentru a legifera pe cei care i-a facut revolutionari, fara ca dosarele lor sa fi fost verificate de catre Comisia de verificare a dosarelor infiintata in baza legii 341/2004.Proiectul de lege asa cum este initiat nu are nici o legatura cu revolutia din decembrie 89, motiv pentru care facem apel catre cei sunt platiti din banii alegatorilor sa nu avizeze proiectul de lege in forma depusa la comisii si aflat pe ordine de zi din data de 20.02.2012.Proiectul prevede dispozitii care au drept scop satisfacerea unor interese personale, indeosebi ale celor care se erijeaza in mod fals purtatorii de cuvant si liderii de grup ai revolutionarilor.ARTICOLE CRITICATE DIN PROIECTUL DE LEGE762/2011:Art 3 alin 5 lin proiect sediile asociatiilor,ligiilor,organizatiilor,cluburilor, fundatiilor revolutionarilor,legal constituite,aflate in proprietatea statului pentru care exista contract de inchiriere la data intrarii in vigoare a legii vor trece in patrimoniul acestora in folosinta gratuita a acestora pe perioada existentei acestora.Prin adoptarea acestui text de lege se legifereaza pagubirea statului de catre importante imobile. Evident,asociatia 21 decembrie pastorita de catre Domnul Maries ar primi in folosinta gratuita importantul sediu din Str. Batistei, Asociatia Metrou din care face parte domnul Costin George ar primi in folosinta gratuita un important imobil din str Ghiocei.Art 5 asa cum este modificat reprezinta un total dezavantaj pentru revolutionari, intrucat le sunt excluse drepturile prevazute la art. . 5 LIT B,F, din lege.341/2004 evident, liderii se considera mai presus de restul Restul articolelor din proiect sun articole care ar incalca in mod flagrant drepurile constitutionale ale revolutionarilor, creand o grava discriminare intre aceleas categorii de revolutionari. George Costin vrea s? transforme nemul?umirea revolu?ionarilor eentr-o megaafacere imobiliar?, prin care s? eembog??easc? rapid peste noapte pe spatele oamenilor care au de primit indemniza?iile de revolu?ionari. Practic, el vrea ca toate sediile revolu?ionarilor s? treac? gratis een proprietatea asocia?iilor de revolu?ionari, Cine este revolu?ionarul George Costin, care, pe le2ng? func?ia de Secretar de Stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolu?ionarilor din Decembrie 1989, figureaz? ?i ca fost pre?edinte al Asocia?iei Decembrie 1989-Metrou . cenainte de Revolu?ie, activistul de partid Costin George lucra la IMGB, fiind desemnat ?ef al g?rzilor patriotice din fabric?. Pe 17 decembrie 1989, g?rzile patriotice au fost eenarmate ?i scoase een strad? s? asigure lini?tea. Dup? fuga lui Ceau?escu de pe 22 decembrie, Costin a schimbat macazul, transforme2ndu-se een revolu?ionar.Preciz?m c? dupa adoptarea legii 341/2004 a creat o adevarata retea de traficare a certificatelor de revolutionari. Persoanele c?rora li s-a emis certificatele cu eenc?lcarea disp. prev?zute in Legea 341/2004, sunt persoane care l-au eemputernicit pe domnul George Costin, prin mandat notarial s?-i reprezinte, iar la data de 21.09.2010, Curtea de Apel Bucure?ti, Sec?ia aVIII-a Contencios Administrativ ?i Fiscal a pronun?at een dos. nr. 4458/2/2010, o hot?re2re potrivit c?rei instan?a obliga S.S.P.R. sa preschimbe certificatele tuturor celor 96 de reclaman?i, reprezenta?i prin mandatar George Costin, een condi?iile Legii 341/2004, adic? cu respectarea procedurii de preschimbare . Din octombrie 2010, d-l George Costin a fost numit Secretarul de Stat al S.S.P.R. ?i een consecin?? ar fi trebuit s? devin? ?i pre?edintele comisiei constituit? la nivelul S.S.P.R., pentru preschimbarea certificatelor, eens? comisia de preschimbare a certificatelor ?i a eencetat activitatea din 30.04.2010.Consider?m c? nu poate fi vorba de faptul c? exista o hot?re2re eentruce2t, conform sentin?ei, pronun?at? la data de 21.09.2010, instan?a a dispus obligarea SSPR ului la preschimbarea certificatelor, een condi?iile Legii 341/2004, adic?, nu a fost eenl?turat? verificarea dosarelor conform procedurii Legii 341/2004.cen condi?iile een care, een cursul lunii octombrie 2010, d-l George Costin a devenit Secretar de Stat la SSPR, f?r? ca institu?ia s? atace sentin?a pronun?at? de CAB, de?i conform legii, conduc?torul institu?iilor se stat are obliga?ia de a parcurge toate c?ile de atac een procesele een care este implicat? institu?ia, domnul Costin George een dubla sa calitate de mandatar al p?r?ilor ?i sef al SSPR, emite certificatele f?r? a fi analizate dosarele de c?tre comisia stabilit? prin Legea 341/2004, eenc?lce2nd ?i dispozi?iile referitoare la conflictul de interese, a?a cum prev?d disp. Legii 161/2003, privind m?surile pentru asigurarea transparen?ei een exercitarea func?iilor publice ?i een mediul de afaceri care prevede la art.84 alin. 4 c? Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat ?i persoanele care eendeplinesc func?ii asimilate acestora, pot exercita func?ii sau activit??i een domeniul didactic, al cercet?rii ?tiin?ifice ?i al crea?iei literar-artistice deci nicidecum textul de lege nu-i permite domnului George Costin s? de?in? calitatea de secretar de Stat la institu?ia abilitata cu preschimbarea certificatelor ?i mandatar al persoanelor care au solicitat preschimbarea.Preciz?m c? domnul Secretar de Stat a omis s? declare aceste aspecte een declara?ia de interese.Facem apel la institutiile de presa sa vagheze astfel incat sa impiedice acesta afacere care se urzeste pe spatele revolutionarilor intrucat nu reprezinta un interes pentru revolutionari si nici pentru tara. Revolutionarii adevarati vor ca cei care au obtinut certificate prin in mod fraudulos sa fie cercetati, judecati si pedepsiti.

Leave a Reply